Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów na terytorium Niemiec?

04.01.2018

0    1 164

mm

Autor:

Maja Nowicka

mm

Autor:

Maja Nowicka

Utrata polskich dokumentów w Niemczech

Jak podaje oficjalna strona Polskiej Ambasady w Berlinie w razie utraty polskich dokumentów na terenie Niemiec należy postępować według niżej podanych wskazówek:

W przypadku utraty dowodu osobistego na terytorium Niemiec należy zgłosić ten fakt w wybranym polskim urzędzie konsularnym w tym kraju oraz zaleca się dokonanie zgłoszenia na policji. Zgłoszenia utraty dowodu osobistego można dokonać osobiście w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Berlinie lub w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu. POBIERZ formularz zgłoszenia.

 

Konsul nie wydaje dowodów osobistych. Wniosek o dowód osobisty można złożyć tylko w Polsce, w dowolnym urzędzie gminy.

 

Utrata paszportu/paszportu tymczasowego

Osoba, która utraciła paszport lub paszport tymczasowy na terytorium Niemiec, obowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który wydał dokument lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby.

W celu dokonania zgłoszenia organowi paszportowemu utraty paszportu lub paszportu tymczasowy należy wypełnić i złożyć osobiście w wybranym urzędzie konsularnym (za granicą organem paszportowym jest konsul) formularz Zawiadomienie o utracie/zniszczeniu dokumentu paszportowego. Formularz dostępny jest w poczekalni wydziału Konsularnego

Konsul po przyjęciu zawiadomienia, ustaleniu tożsamości osoby i danych utraconego/zniszczonego dokumentu paszportowego wprowadza do ewidencji paszportowej, a następnie przekazuje do centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych informację, że dokument ten utracił ważność.

 

Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany. Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała. Podjęcie próby legitymowania się tym dokumentem przy przekraczaniu granicy może spowodować dla tej osoby poważne konsekwencje i utrudnienia.

 

Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument paszportowy za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości, w razie potrzeby, wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju), więcej: SPRAWY PASZPORTOWE.

 

 

Utrata prawa jazdy wydanego w Polsce

W Niemczech nie ma możliwości zgłoszenia utraty polskiego prawa jazdy. Fakt ten należy zgłosić w urzędzie, który wydał ten dokument (Wydział Komunikacji we właściwym starostwie albo urzędzie miasta).

 

W celu uzyskania duplikatu prawa jazdy oraz szczegółowych informacji na temat procedury wnioskowania prosimy o bezpośredni kontakt z właściwym urzędem w Polsce (Wydział Komunikacji) lub jego niemieckim odpowiednikiem (Führerscheinstelle).

Źródło: http://www.berlin.msz.gov.pl/pl/p/berlin_de_a_pl/

Facebook